Chia sẻ:

8 tháng đầu năm 2021: Thu ngân sách tăng hơn 14%

Kinh tế 01-09-2021

Trong 8 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách vẫn tăng hơn 14% theo báo cáo cỉa Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tài chính lo ngại tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong các tháng cuối năm.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI