83 tuổi vẫn miệt mài dạy võ

Xã hội 27-03-2023
Không nệ tuổi già. Một tình yêu bất tận dành cho nghiệp võ. Đây là điều trân quý và đáng ghi nhận đối với lão võ sư Nguyễn Hữu Trí. Đại Dương