9X khởi nghiệp từ nghề se nhang

Kinh tế 22-01-2023

Khởi nghiệp từ năm 2009 đến nay, sản phẩm của Vạn Linh Hương đã có mặt tại các tỉnh miền Tây, miền Trung và miền Bắc.

Tâm Giang