Á hậu 1 Trịnh Thị Trúc Linh trở thành Đại sứ Du lịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh

Ngày 14.1, Hiệp Hội du lịch tỉnh tổ chức lễ công bố Đại sứ Du lịch của Hiệp Hội đối với Á hậu 1 Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 - Trịnh Thị Trúc Linh.

Vũ Nguyệt