Chia sẻ:

Ấm lòng “ATM Gạo” đầu tiên hỗ trợ người nghèo

Xã hội 24-04-2020

Hoạt động của chiếc máy ATM gạo là hành động “nhường cơm sẻ áo”, làm ấm lòng những người nghèo khó đang cố gắng từng ngày để vượt qua đại dịch Covid-19.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI