Âm nhạc góp phần tuyên truyền chấm dứt lao động trẻ em

Hưởng ứng Năm quốc tế của Liên Hợp quốc về xóa bỏ lao động trẻ em, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức chứu trợ trẻ em đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống lao động trẻ em. 

BTNO