Ấn Độ bước vào giai đoạn 3 cuộc tổng tuyển cử

Thế giới 09-05-2024

Sáng nay, Ấn Độ đã tổ chức giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử. Theo đó, hơn 170 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 93 Hạ nghị sĩ tại 185.000 điểm bỏ phiếu trên khắp 11 bang và vùng lãnh thổ của nước này. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

BTNO