Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất

Thế giới 30-11-2022

Hôm qua, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã phóng vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-06 và 8 vệ tinh nano vào các quỹ đạo cực đồng bộ với Mặt Trời bằng tên lửa PSLV-C54.

BTNO