An ninh lương thực nhìn từ trại cá thông minh

Pháp luật 19-02-2024

An ninh lương thực đã trở thành một vấn đề lớn đối với Singapore, khi nước này phải nhập khẩu tới 90% lượng thực phẩm cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu tự cung ứng 1/3 nguồn thực phẩm vào năm 2030, Singapore đã ủng hộ các dự án sản xuất lương thực - thực phẩm trong nước và trang trại cá nổi ngoài khơi Singapore là một ví dụ điển hình. 

BTNO