An ninh nguồn nước: Vấn đề đáng quan tâm

Chính trị 05-06-2024

Bảo vệ an ninh nguồn nước cần có những biện pháp cụ thể để giữ gìn tài nguyên nước, chống tiêu cực trong công tác phòng chống tham nhũng, quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng là nội dung được Đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm.

Tố Tuấn