Ấn tượng Ngày WTO 2024

Thế giới 12-06-2024

Đã thành sự kiện hàng năm, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chọn ngày 9/6 để tổ chức ngày của cơ quan này. Năm nay, hàng trăm người đã tới trụ sở của WTO để tham quan, mục sở thị nơi làm việc, cũng như các phòng thảo luận về những vấn đề thương mại toàn cầu.

BTNO