Ấn tượng nhật thực toàn phần “trăm năm có một”

Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, nhật thực toàn phần đã xuất hiện từ bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Theo NASA, đường đi của nhật thực toàn phần bắt đầu từ Mexico, vòng về phía Đông Bắc từ bang Texas đến Ohio (Mỹ) rồi đến Canada và quay trở lại Maine (Mỹ).

BTNO