Anh cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên mọi thiết bị của Quốc hội

Thế giới 28-03-2023

Hôm qua, Quốc hội Anh thông báo cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị và mạng của cơ quan lập pháp nhằm đảm bảo an ninh mạng. 

BTNO