Anh in tiền mới có hình Vua Charles

Thế giới 11-04-2024

Ngân hàng trung ương Anh hôm qua thông báo những tờ tiền mới in hình chân dung Vua Charles đệ Tam sẽ được lưu hành bắt đầu từ ngày 5/6 tới đây.

BTNO