Áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý trang trại và chăn nuôi bò sữa

Kinh tế 27-03-2023

Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh nằm trong hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P của Vinamilk, được cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, đặc biệt là tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện trong quản lý trang trại và chăn nuôi bò sữa. 

Tố Tuấn