Chia sẻ:

APEC đề ra lộ trình phục hồi kinh tế sau đại dịch

Thế giới 14-11-2021

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình dương (APEC) lần thứ 28 đã khép lại với việc đề ra lộ trình phục hồi sau đại dịch để đảm bảo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực kinh tế liên kết và năng động nhất thế giới. Tuyên bố chung được thông qua tại Hội nghị nêu rõ APEC sẽ sử dụng tất cả các công cụ hiện có để đạt được những mục tiêu đề ra.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI