Australia lập ủy ban điều tra về tác động của mạng xã hội

Thế giới 12-05-2024

Ngày 10/5, Chính phủ Ốt-x trây-li-a đã công bố kế hoạch thành lập một Ủy ban chung trong Quốc hội để kiểm tra và báo cáo về tác động của nền tảng truyền thông xã hội tại quốc gia này.

BTNO