Australia triển khai tiêm vaccine phòng cúm có nguồn gốc tế bào

Thế giới 05-04-2024

Nhằm chuẩn bị cho một trong những năm được dự báo là sẽ trải qua dịch cúm mùa lớn nhất từ trước tới nay, Australia mới đây đã đưa vaccine phòng cúm mới có nguồn gốc tế bào vào Chương trình Tiêm chủng quốc gia.

BTNO