Chia sẻ:

Australia ủng hộ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Thế giới 07-11-2021

Ngày 06.11, Australia một lần nữa khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khát vọng về một khu vực rộng mở, an ninh, kiên cường và thịnh vượng, lấy ASEAN làm trung tâm.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI