Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội

Chính trị 31-03-2023

Sáng 31.3, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh T6ay Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Vũ Nguyệt