Bài 1-Chương trình OCOP - Động lực phát triển thương hiệu

Kinh tế 10-05-2023

Hiện nay, toàn tỉnh có 68 sản phẩm OCOP, gồm 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đang hoàn chỉnh hồ sơ), 20 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 47 sản phẩm xếp hạng 3 sao.

Trúc Ly - Nhi Trần - Nhật Quang