Chia sẻ:

Bài ca phòng, chống Covid-19

Bài hát “Niềm tin chiến thắng”, được sáng tác nhằm cổ vũ, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm có mặt ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn BHT

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI