Chia sẻ:

Bài phát biểu của ông Nguyễn Thanh Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026

Chính trị 01-07-2021

Báo Tây Ninh Online xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhận nhiệm vụ của ông Nguyễn Thanh Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI