Chia sẻ:

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại Tây Ninh

Chính trị 30-11-2018
Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ chính trị về “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020” của Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI