Chia sẻ:

Bàn giao 3 trung tâm hồi sức Covid-19 cho TP.HCM

Ngày 22/10, Bộ Y tế và ngành y tế TP.HCM đã thống nhất việc bàn giao 3 trung tâm hồi sức Covid-19 do các bệnh viện thuộc Bộ Y tế thành lập tại TP.HCM để hỗ trợ công tác điều trị trong đợt dịch thứ tư. Các trung tâm hồi sức này sẽ tiếp tục được phát huy công năng để điều trị Covid-19, cũng như chăm sóc sức khỏe người dân.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI