Chia sẻ:

Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14

Chính trị 26-11-2019

Chiều ngày 25/11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Mai Văn Hải – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI