Chia sẻ:

Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Kinh tế 28-11-2019
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tây Ninh, sáng ngày 27/11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI