Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát các dự án đầu tư công

Kinh tế 17-04-2024

Ngày 16.4, đoàn khảo sát do ông Nguyễn Trọng Tấn- Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế một số dự án đầu tư công trên địa bàn các huyện Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Hoà Thành.

Q.K