Chia sẻ:

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 20

Chính trị 11-03-2021

Chiều 9.3, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết và thông qua báo cáo trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khoá IX. Ông Mai Văn Hải, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách chủ trì cuộc họp.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI