Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Chính trị 28-03-2023

Mới đây, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021–2026. Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Vũ Nguyệt