Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh

Kinh tế 18-05-2024

Chiều 17.5, ông Nguyễn Đức Hiển– Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập các đề án sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Nhật Quang