Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Pháp luật 08-06-2022

Sáng 7.6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi giám sát UBND tỉnh về chuyên đề tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Vũ Nguyệt