Chia sẻ:

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chính trị 30-07-2021

Ngày 30.7.2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại một số ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI