Chia sẻ:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2018

Chính trị 03-12-2018
Ông Trịnh Văn Phước phát biểu kết luận hội nghị, đề nghị các báo cáo viên cần nắm chắc các nội dung đã được báo cáo để triển khai đến địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Có định hướng để cán bộ, đảng viên, CBVC và nhân dân cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI