Chia sẻ:

Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14

Chính trị 28-11-2019
Chiều ngày 26/11, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI