Ban Văn hóa – Xã hội: Thẩm tra nội dung trình kỳ họp 14 HĐND tỉnh

Chính trị 10-07-2024

Chiều ngày 9.7, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội  HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang