Ban Văn hoá – Xã hội thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Thời sự 28-03-2023

Mới đây, Ban Văn hoá – Xã hội (VH-XH) HĐND tỉnh thẩm tra tờ trình ban hành Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Vũ Nguyệt