Chia sẻ:

Bàn về giải pháp khoa học công nghệ phục vụ chống dịch

Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh để bước sang thời kỳ mới, thích ứng linh hoạt và kiểm soát an toàn. Do đó, chiến lược khoa học và công nghệ phòng chống dịch phải có những thay đổi phù hợp với tình hình mới. 

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI