Phát triển giao thông liên kết vùng-Phần 1

Tiềm năng phát triển lớn lao nhưng hệ thống giao thông kết nối vùng của tỉnh chưa phát triển. Chỉ có tuyến đường quốc lộ 22A, 22B kết nối thành phố Hồ Chí minh với các cửa khẩu của tỉnh nhưng đã quá tải trầm trọng. 

Báo Tây Ninh