Báo chí có vai trò quan trọng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời sự 18-06-2022

Sáng nay Bộ tư pháp đã tổ chức tọa đàm “Vai trò của truyền thông, báo chí trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

BTNO