Bảo đảm an toàn, bảo mật hoạt động ngân hàng

Kinh tế 19-01-2022

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

BTNO