Bảo đảm tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

Kinh tế 05-10-2021

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc thi công các công trình xây dựng cơ bản, nhất là khó khăn trong việc bố trí, huy động nhân lực, máy móc thiết bị, cung ứng vật tư cho các công trình đang thi công…

BTNO