Bảo đảm vụ Hè Thu thắng lợi

Kinh tế 18-05-2023

Để sản xuất vụ Hè Thu phát triển tốt, bà con nông dân cần lưu ý một số nội dung như: về chuẩn bị ruộng lúa canh tác, bà con nông dân cần xử lý rơm rạ sau thu hoạch để hạn chế ngộ độc hữu cơ.

 Nhi Trần–Nhật Quang