Báo động trẻ hóa bệnh nhân suy thận

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 35 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng nhiều. Số người cần phải lọc máu, chờ được ghép thận tiếp tục có xu hướng tăng đang là hồi chuông báo động tới tất cả mọi người. 

BTNO