Chia sẻ:

Bảo hiểm xã hội-Tích luỹ lúc trẻ để sống khoẻ lúc về già

Xã hội 28-05-2021

Người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện sẽ được hưởng quyền lợi BHYT như nhau, được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu. Mức hưởng BHYT tương ứng sẽ là 95% chi phí khám, chữa bệnh.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI