Chia sẻ:

Bảo hiểm y tế toàn dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Xã hội 24-06-2021

Ngoài những đối tượng được nhà nước hỗ trợ, BHYT như một “chiếc phao cứu sinh” của người nghèo, giúp giảm đi những gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau, bệnh tật.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI