Bảo tàng tỉnh: Sôi nổi hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua di sản văn hoá

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), sáng 31.5, Bảo tàng tỉnh tổ chức chương trình triển lãm và giáo dục truyền thống thông qua di sản văn hoá cho học sinh.

Hoàng Yến