Chia sẻ:

Báo Tây Ninh – 75 năm hình thành và phát triển

Xã hội 06-10-2021

75 năm qua, Báo Tây Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh; luôn đảm bảo tính thời sự, tính chiến đấu và tính định hướng dư luận xã hội trong các tác phẩm báo chí.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI