Bảo tồn nghề chằm nón lá Ninh Sơn

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ, nhất là trong khoảng 2 năm trở lại đây do dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm cũng như thu nhập của những người làm nghề chằm nón lá ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.

Tố Tuấn – Nhật Quang