Bảo tồn và phát huy nghề truyền thống tráng bánh tráng ấp Cây Trắc

Nghề tráng bánh tráng thủ công ở ấp Cây Trắc (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), hình thành từ trước năm 1954, được truyền qua nhiều thế hệ gia đình.

Tâm Giang